Ucz się od praktyków

Przekazywanie specjalistycznej wiedzy jest często równie trudne jak praca projektowa czy operacyjna. Wiemy o tym - podobnie jak zdajemy sobie sprawę, że przekazywanie teorii nie odnosi nawet połowicznie takiego skutku jak poparcie go praktycznymi przykładami. Dla nas, tylko wiedza zweryfikowana w praktyce, ma realną wartość.

Strona główna > Szkolenia IT > Szkolenia praktyczne

Zarządzanie infrastrukturą

Szkolenia w zakresie planowania, monitorowania oraz bieżącego zarządzania infrastrukturą IT dla średnich i dużych firm.

Szkolenia obejmują:

  • praktyki zarządzania infrastrukurą w oparciu o metodykę ITIL
  • praktyczne rozwiązania w zakresie rejestrowania stanu bieżącego i zmian infrastruktury
  • metody monitorowania i alertowania incydentów
  • zarządzanie incydentami i rozwiązywaniem problemów 

Projektowanie i przetwarzanie obrazu

Szerokie spektrum zagadnień związanych z projektowaniem wizualnym na potrzeby desktop publishing, desktop video, mediów elektronicznych oraz fotografii cyfrowej, stwarza ogromne możliwości w zakresie planowania indywidualnych programów szkoleniowych.

Proponowane przez nas szkolenia, obejmują:

  • Zaawansowane techniki pracy z obrazem - Adobe Photoshop
  • Praca ze złożonymi projektami - Adobe Photoshop , Illustrator i InDesign
  • Wizualizacja produktu i komercyjna grafika 3D - Maxon Cinema 4D
  • Modelowanie 3D